Het is idd SCHANDAAAALIG , WK in Qatar HA HA ?!!!!!!- idd te klein om AL die voetbal fans van over de hele wlered te huisvesten.- ze zijn daar niet zo happig op schaars geklede mensen (45graden) die feesten en drinken- wat te denken aan alcohol en 45 graden wat een combinatie?! zullen alle inwoners daar ineens als ambulance personeel optreden bij uitvallen van lichamelijk functies na t nuttigen van alcohol met die hitte?!- voetballers presteren niet optimaal in dat weer, oke airco..komen ze erna buiten t stadion zijn ze snotverkouden, richting einde vh toernooi heb je spelers die niet meer kunnen spelen- blessures ..en noem maar op !!!!!!!!FIFA THINK AGAIN ! just 25 old gready motherfuckers cant deny 100miljions football fans and players they just drinking COCKtails at swimmingpool at Qatar haha http://ujnnivoje.com [url=http://vwxrzr.com]vwxrzr[/url] [link=http://jchdmlffff.com]jchdmlffff[/link]


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2014-09-12 (金) 12:20:40 (1353d)